Dobrodošli na E-Platformu, platformu Nematerijalnog Kulturnog Nasleđa Vidinskog i Zaječarskog regiona.

NKN E-Platforma je prekogranična digitalna platforma koja pokriva Vidinski okrug u Bugarskoj i Zaječarski okrug u Srbiji.

NKN E-Platforma je nova inovativni alat za podizanje svesti za očuvanje i promociju Nematerijalnog kulturnog nasleđa Vidinskog i Zaječarskog regiona.

NKN E-platforma Vidinskog i Zaječarskog regiona, predstaviće vam 100 najboljih i  najreprezentativnijih elemenata Nematerijalnog kulturnog nasleđa oba regiona.

 

 

Na NKN E - Platformi možete naći:

  • Predstavljanje E – Platforme
  • Osnovne informacije o regionima (uključujući i informacije vezane za turizam);
  • Osnovne informacije o NKN;
  • Kako se koristi E – Platforma (Vodič za korisnike)
  • Interaktivnu mapu 100 najboljih NKN, sadrži kratke opise i povezane foto i video materijale
  • Informacije vezane za projekat

Najbolji i najreprezentativnijih 100 elemenata NKN su selektovani od avgusta do oktobra kroz veliku participativnu kampanju na društvenim mrežama.

Koncept kampanje možete naći na sledećem linku.

Termin “kulturno nasleđe” značajno je promenio sadržaj tokom poslednjih decenija, delom zahvaljujući instrumentima koje je razvio UNESCO. Kulturno nasleđe se ne završava na spomenicima i kolekcijama predmeta. Takođe uključuje tradiciju živih izraza nasleđenih od naših predaka i prenetu na naše potomke, kao što su usmena tradicija, izvođačke umetnosti, društveni običaji, rituali, svečanih događaja, znanja i veštine koje se tiču prirode i univerzuma ili znanja i veština vezana za tradicionalne zanate.

 

Koja je razlika između nematerijalnog kulturnog nasleđa i materijalnog kulturnog nasleđa? Objekti, artefakti, mesta i spomenici poznati su kao materijalno kulturno nasleđe. Materijalno kulturno nasleđe je nasleđe koje ima fizičko prisustvo. Nematerijalno kulturno nasleđe predstavljaju tradicionalne žive izraze nasleđene od predaka i prenete na potomke decenijama. Ovo je poznato kao nematerijalno nasleđe.

 

Nematerijalno kulturno nasleđe kao turistički resurs

Nematerijalno kulturno nasleđe, kao faktor promocije i razvoja kulturnog i nacionalnog identiteta, u fokusu je pažnje UNESCO-a, UNWTO-a i drugih međunarodnih organizacija specijalizovanih za zaštitu i promociju kulture i turizma, stvarajući tako turističku potražnju.

Turistička ponuda projekta regiona uključuje nematerijalno kulturno nasleđe koje je skromno predstavljena i interpretirana.

Kultura i turizam sve više su zajedno povezani. Zainteresovanost za kulturu i kulturne programe, uključujući nematerijalno kulturno nasleđe, konstantno je rastući.

Kulturni turizam ima veoma dugu tradiciju i definiciju koja se vremenom menjala. Sada možemo da kažemo da je moderan kulturni turizam veoma kompleksan način za upoznavanje i potrebe individualaca i grupa koji očekuju mnogo više od običnog obilaska kulturnih i istoričkih spomenika ili muzeja tokom njihove posete.

Turisti su sve više zainteresovani za različite kulture, izvođačke umetnosti, zanate, običaje, gastronomije i interpretacije prirode i univerzuma. Sudeći po indikatorima interesovanja koje su turisti pokazali proteklih godina, moglo bi se reći da vreme kulturnog turizma, u tom smislu, tek dolazi. Svetski dan turizma u 2011-toj slavio se u svetu pod sloganom “Turizam – povezuje kulture” što upućuje na podizanje svesti o važnosti kulturne interakcije koja ohrabruje dijaloge, gradi razumevanje i promoviše toleranciju. Rast kulturnog turizma se takođe ogleda i u finansijskom rezultatu. Procenjeno je da ovi turisti troše trećinu više od običnih turista, u čemu rangiraju kulturni turizam u top deset “najboljih” marketing segmenata, kao rastuću ponudu kulturnih aktivnosti povećavajući konkurentnost. Kao rastući trend u interesu za kulturni turizam omogućava šansu za kulturno nasleđe kao resurs za širenje kako bi postao održiv, donoseći benefite za lokanu i pametniju zajednicu kao preduslov za njeno očuvanje.


Projekat je fiinansiran od EU kroz Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme.

Ova internet prezentacija je napravljena je uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007
Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove internet prezentacije je Institut za prekogranična područja i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

© 2020 Digitalna nematerijalna kulturna baština. Sva prava zadržana.
Mapa AS3_HTML5 Canvas FINAL