Pretraživač NKN elemenata

Mapa nematerijalnog kulturnog nasleđa - Srbija

Razgledajte interaktivnu mapu nematerijalnog kulturnog nasleđa i pročitajte više o NKN elementima u regionu Zaječar.

 


Projekat je fiinansiran od EU kroz Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme.

Ova internet prezentacija je napravljena je uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007
Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove internet prezentacije je Institut za prekogranična područja i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

© 2020 Digitalna nematerijalna kulturna baština. Sva prava zadržana.
Mapa AS3_HTML5 Canvas FINAL