Pretraživač NKN elemenata

O nematerijalnom kulturnom nasleđu

Izraz „kulturno nasleđe“ poslednjih decenija značajno je izmenio sadržaj, delimično zahvaljujući instrumentima koje je razvio UNESCO. Kulturno nasleđe ne završava na spomenicima i kolekcijama predmeta. Takođe uključuje tradicije ili žive izraze nasleđene od naših predaka i prenete na naše potomke, kao što su usmene tradicije, izvedbene umetnosti, društvene prakse, obredi, svečani događaji, znanje i prakse koje se tiču prirode i univerzuma ili znanja i veština za proizvodnju tradicionalnih zanata.

Iako je krhko, nematerijalno kulturno nasleđe važan faktor u održavanju kulturne raznolikosti u svetlu sve veće globalizacije. Razumevanje nematerijalnog kulturnog nasleđa različitih zajednica pomaže u interkulturalnom dijalogu i podstiče međusobno poštovanje drugih načina života.

Važnost nematerijalnog kulturnog snaleđa nije sama kulturna manifestacija, već bogatstvo znanja i veština koje se kroz nju prenose s jedne generacije na drugu. Društvena i ekonomska vrednost ovog prenosa znanja je relevantna za manjinske grupe i za glavne društvene grupe unutar države, a jednako je važna i za države u razvoju kao i za razvijene.

Nematerijalno kulturno nasleđe je:

UNSECO brošura iz 2011. daje sledeće odgovore na najčešće postavljana pitanja:

Source: UNSECO

 

Inkluzivni ekonomski razvoj

Održivi razvoj zavisi od stabilnog, pravičnog i inkluzivnog ekonomskog rasta, zasnovanog na održivim obrascima proizvodnje i potrošnje. Inkluzivni ekonomski razvoj nije usmeren samo na one koji su identifikovani kao siromašni, već i na ranjive ljude nesigurnih sredstava za život i ostale koji su isključeni iz punog učešća u ekonomskim aktivnostima.

Ovo zahteva produktivno i pristojno zapošljavanje, smanjenje siromaštva i nejednakosti, nisko ugljenični ekonomski rast kao i ekonomski rast ekonomičnih resursa i zaštitu blagostanja. Nematerijalno kulturno nasleđe predstavlja važno sredstvo ove transformativne promene. Predstavlja pokretačku snagu ekonomskog razvoja, obuhvatajući raznovrsnost proizvodnih aktivnosti, kako sa novčanom tako i sa nenovčanom vrednošću, i posebno doprinosi jačanju lokalnih ekonomija. Kao živo nasleđe, takođe može predstavljati važan izvor inovacija u kontekstu promena i pomoći u postizanju uključenosti ekonomskog razvoja na lokalnom i međunarodnom nivou.

  • Nematerijalno kulturno nasleđe je često od suštinske važnosti za održavanje sredstava za život grupa i zajednica
  • Nematerijalno kulturno nasleđe može doneti prihode i dostojan rad širokom krugu ljudi i pojedinaca, uključujući i siromašne i ugrožene.
  • Nematerijalno kulturno nasleđe, kao živo nasleđe, može biti glavni izvor inovacija za razvoj.
  • Zajednice takođe mogu imati koristi od turističkih aktivnosti vezanih za nematerijalno kulturno nasleđe.

Lokalno znanje, veštine i prakse, koje se održavaju i unapređuju kroz generacije, pružaju sredstva za život mnogim ljudima. Nematerijalno kulturno nasleđe može doneti prihode i dostojan rad širokom krugu ljudi i pojedinaca, uključujući siromašne i ugrožene.

 


Projekat je fiinansiran od EU kroz Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme.

Ova internet prezentacija je napravljena je uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007
Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove internet prezentacije je Institut za prekogranična područja i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

© 2020 Digitalna nematerijalna kulturna baština. Sva prava zadržana.
Mapa AS3_HTML5 Canvas FINAL