Pretraživač NKN elemenata

Projekat

Nematerijalno kulturno nasleđe može biti nasleđe samo kada je prepoznato kao takvo putem zajednica, grupa i individualaca koji ga stvaraju, održavaju i prenose. Iz tog razloga, projekat „Digitalno nematerijalno kulturno nasleđe“ je fokusirano na sakupljanje, očuvanje i promociju nematerijalnog kulturnog nasleđa oba regiona. Da bi se postigla veća promocija nematerijalne kulturne baštine, digitalne tehnologije će se koristiti kao novo moderno sredstvo za očuvanje i promociju nematerijalne kulturne baštine.

Projekat će imati jak prekogranični uticaj zato što će:

 • Očuvati i promovisati nematerijalnu kulturnu baštinu oba regiona, koja imaju veliki i nerazvijeni potencijal
 • Podizanje svesti o imovini nematerijalnog kulturnog nasleđa u prekograničnom regionu;
 • Razviti moderne digitalne alate za promociju nematerijalnog kulturnog nasleđa izvan ciljanih granica;
 • Uspostaviti održive politike za njegovo kontinuirano digitalno očuvanje i konzervacija.

Projekat je implementiran na teritoriji Vidinskog i Zaječarskog regiona.

Potrebe, slabosti i ograničenja: Vidin i Zaječar nisu poznati kao regije sa bogatim kulturno nematerijalnim nasleđem. Oba regiona nemaju jedinstvenu bazu podataka za nematerijalno kulturno nasleđe. U oba regiona, narod koji je zainteresovan za nematerijalno kulturno nasleđe još uvek nema gde da pronađe detaljne informacije o tome.

Glavni problem je slaba popularnost nematerijalnog kulturnog nasleđa kod lokalnog stanovništva.

Snage i inovacije: Projekat nudi inovativno rešenje (zaštita, očuvanje i promocija nematerijalnog kulturnog nasleđa digitalizacijom). Na taj način biće omogućen širi slobodan pristup informacijama za nematerijalno kulturno nasleđe oba regiona. Ideja projekta je da se koristi jedan moderni ICT alat za očuvanje i promovisanje nematerijalnog kulturnog nasleđa oba regiona, za povećanje svesti ciljnih grupa o nematerijalnom kulturnom nasleđu (tradicija, verska gozba, narodni plesovi i pesme, bajke, priče i sl.); stvoriti jedinstvenu prekograničnu e-platformu nematerijalnog kulturnog nasleđa i stvoriti preduslove za buduće kreiranje novih turističkih proizvoda u regionu za nematerijalno kulturno nasleđe;

Rezime projekta:

Naslov projekta Digitalno nematerijalno kulturno nasleđe
Vodeći partner Udruženje za promociju turizma - Vidin
Drugi partner/i Institut za pogranična područja
Prioritetna osa Turizam
Specifični ciljevi 1.3. Umrežavanje ljudi
Projetkni ciljevi

Opšti cilj projekta je da promoviše nematerijalno kulturno nasleđe (NKN) kroz oba regiona koristeći moderan alat ICT tehnologije.

Specifični ciljevi:

 

 • da se podigne svest o ciljnim grupama za NKN;
 • stvoriti objedinjenu bazu podataka CBC-a za NKN
 • stvoriti pretpostavke za stvaranje novih turističkih proizvoda za nematerijalno kulturno nasleđe;
Projektne aktivnosti
 1. Odabir najboljih 100 nematerijalnih kulturnih nasleđa u Vidinu i Zaječarskom okrugu
 2. Izrada terenskih studija za nematerijalno kulturno nasleđe u Vidinskom i Zaječarskom regionu
 3. Video prezentacija 100 najboljih NKN elemenata
 4. Postavljanje E-platforme za nematerijalno kulturno nasleđe u Vidinskom i Zaječarskom okrugu
 5. Trening „Kako napraviti turistički proizvod NKN“
 6. Trening za „IT kao sredstvo za promociju nematerijalne kulturne baštine“
 7. Festival „Digitalno nematerijalno kulturno nasleđe u Vidinu i Zaječarskom okrugu“
 8. Događaj nematerijalnog kulturnog nasleđa u Vidinu
Rezultati projekta

Rezultat 1: Promocija nematerijalnog kulturnog nasleđa

Rezultat 2: Uspostavljena jedinstvena CBC e-platforma sa bazom podataka o nematerijalnom kulturnom nasleđu

Rezultat 3: Povećana svest o prekograničnom području nematerijalnog kulturnog nasleđa, stvarajući preduslove za stvaranje novih turističkih proizvoda
Ciljne grupe
 • Kulturne organizacije i amateri
 • Muzeji
 • Turoperateri
 • Turističke organizacije
 • NVO
 • Lokalne vlasti

Projekat je fiinansiran od EU kroz Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme.

Ova internet prezentacija je napravljena je uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007
Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove internet prezentacije je Institut za prekogranična područja i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

© 2020 Digitalna nematerijalna kulturna baština. Sva prava zadržana.
Mapa AS3_HTML5 Canvas FINAL