Pretraživač NKN elemenata

Legenda o nastanku Gamzigrada, Kostolca, Vidina i Kule

 

 

Gamzigrad, Zaječar, Zaječarski okrug, Srbija
Kostolac, opština Požarevac, Braničevski okrug, Srbija
Vidin, Bugarska
Kula, Bugarska

Legendu nalazimo u pisanim izvorima u više varijanti. Ona je u manjoj ili većoj meri živa u narodnom duhu s toga ni u jednom smislu nije ugrožen njen opstanak i mogućnost prenošenja na nove generacije. Prenosi se i usmenim putem. Dobro je više puta publikovano (kako kroz literaturu tako i u turističkim vodičima) pa je poznato široj zajednici.

 

  • 43° 54′ 33″ N; 22° 10′ 30″ E
  • 43° 52′ 59″ N; 22° 31′ 01″ E
  • 44° 42′ 26″ N; 21° 10′ 05″ E
  • 43° 59′ 24″ N; 22° 52′ 21″ E

 

Legende o nastanku Gamzigrada (Srbija), Kostolca (Srbijia), Vidina (Bugarska) i Kule (Bugarska) je deo usmene tradicije u istočnoj Srbiji ali i susednoj Bugarskoj. Veoma je popularna i prisutna u svakodnevnom životu naroda u ovim krajevima. Ona predstavlja vid običajne i društvene prakse kao i komunikacije.

Legenda se javlja i pod imenom: „Braća i sestre zidaju gradove“. Njena posebna vrednost je što jasno ukazuje na vekovnu saradnju u ovom regionu.

Legenda kaže:
Davno, pre mnogo vekova, živeli su u Bugarskoj, u bogatoj vlastelinskoj porodici, dva brata i dve sestre: Gamzo, Kosta, Vida i Kula. Kada su im roditelji preminuli, iza njih su ostale velike teritorije, koje su nasledili braća i sestre. Zbog toga je među njima stalno dolazilo do žučnih porodičnih rasprava i nikako se nisu mogli zajednički dogovoriti kako da žive u miru i slozi i kako da među sobom podele teritorije koje su posedovali. Svako od njih je tvrdio da je on u pravu i da njemu treba da pripadne veći deo porodičnog poseda. Niko od njihovih rođaka nije uspevao da ih savetima umiri i stvori neku slogu kako bi živeli zajedno bez svađa i rasprava. Njihova svakodnevna vika i galama je bila toliko bučna da se često čula čak do neba.

Posle izvesnog vremena, jednog dana su ipak uspeli da se na miran način dogovore kako da izglade sve nesporazume oko nasledstva i teritorija. Doneli su zajedničku odluku da svako od njih četvoro sazida za sebe poseban grad i živi sam u njemu, kako više ne bi bilo trvenja i nesuglasica među njima. Ono što je dogovoreno, vrlo brzo je i urađeno. Odmah nakon postignutog dogovora pristupilo se poslu i zidanju novih naselja. I tako je Kosta sagradio svoj grad koji je po njemu dobio ime Kostolac, Kula je sagradila grad Kulu, najmlađa i najpametnija, Vida, sazidala je Vidin, a najstariji brat, Gamzo, sagradio je velelepni dvorac po imenu Gamzigrad.

Nakon srećnog završetka izgradnje svih ovih mesta, među do tada zavađenom braćom i sestrama zavladao je mir i sloga, a njihove gradove su odmah počeli da naseljavaju ljudi iz bližih i daljih krajeva.

 

  • Legende za turizam, Bora Dimitrijević, Zaječar 2012

 


Projekat je fiinansiran od EU kroz Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme.

Ova internet prezentacija je napravljena je uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007
Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove internet prezentacije je Institut za prekogranična područja i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

© 2020 Digitalna nematerijalna kulturna baština. Sva prava zadržana.
Mapa AS3_HTML5 Canvas FINAL