E-ПЛАТФОРМА РЪКОВОДСТВО

Електронната платформа за Дигитално нематериално културно наследство е лесна за използване. Можете да получите достъп до съдържанието на електронната платформа чрез главното меню и подменютата.

Можете да видите оформлението на главното меню и подменютата на Фигура 1.

 


НАЧАЛО (Фигура 1) - Можете да получите достъп до уводната / заглавната страница на електронната платформа чрез линка Начало.

 


НКН - За НКН (Фигура 1) - Чрез този линк можете да намерите основна информация за Нематериалното културно наследство. Освен това тук можете да намерите отговорите на ЮНЕСКО на най-често задаваните въпроси, свързани с НКН.

НКН - Проектът (Фигура 1) - Тази страница съдържа цялата необходима информация, свързана със самия проект за Дигитално нематериално културно наследство.

НКН НКН Карта за Сърбия (Фигура 1) - Избирайки този бутон от менюто, получавате достъп до интерактивна карта, на която можете да избирате между 50 елемента от културното наследство в района на окръг Зайчар.

НКН – НКН Карта за България (Фигура 1) - Избирайки този бутон от менюто, получавате достъп до интерактивна карта, на която можете да избирате между 50 елемента от културното наследство в района на област Видин.

 


ЗА РЕГИОНИТЕ – Трансгранично сътрудничество (Фигура 2) - На тази страница можете да разберете всичко за туризма в регионите Зайчар и Видин, както и възможностите за сътрудничество в туризма между тези региони.

ЗА РЕГИОНИТЕ – Област Зайчар (Фигура 2) - Обща информация за региона: икономика, транспорт, туризъм, статистически данни ....

ЗА РЕГИОНИТЕ – Област Видин (Фигура 2) - Обща информация за региона: икономика, транспорт, туризъм, статистически данни ...

 


Използване на картата - Елементите на културното наследство са разделени на четири групи, които се изобразяват с големи кръгли бутони в различни цветове: Устни традиции, Социални практики, Ритуали и фестивали, Изпълнителско изкуство и Традиционно майсторство. Избирайки конкретна група, на картата се показват само елементите, които принадлежат към дадена група. (Фигура 3).

   

Всеки елемент е представен от малък кръгъл бутон и всеки от тях дава преглед какво представляват и коя страница ще отвори, като кликнете върху тях. Страницата с описанието на избрания елемент се отваря в специален раздел.

 


В допълнение към интерактивната карта, елементите на културното наследство са достъпни и чрез търсачката вляво. От падащото меню изберете областта, която искате да търсите и след това една от четирите основни групи, по които се разделят елементите от културното наследство (Фигура 4). След като кликнете върху бутона Филтър, ще получите списък на всички елементи от избраната група. От списъка можете да изберете предмета, който ви интересува, и да получите повече информация.


The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme.

 Този уебсайт е създаден със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия Interreg-IPA, CCI No 2014TC16I5CB007.
Съдържанието на този уебсайт е отговорност единствено на Института за трансгранични райони и по никакъв начин не може да бъде взето под внимание възгледите на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.

© 2020 Цифрово нематериално културно наследство. Всички права запазени.
Mapa AS3_HTML5 Canvas FINAL