Vodič za E-platformu

Digitalna e-platform nematerijalnog kulturnog nasleđa je veoma jednostavana za korišćenje. Preko glavnog menija i podmenija možete da pristupite sadržaju e-platforme.

Izgled glavnog menija i podmenija možete da vidite na slici 1.

 


HOME (Slika 1) - Preko linka Home pristupate uvodnoj/naslovnoj stranici e-platforme

 


ICH - About ICH (Slika 1) - Preko ovog linka možete da pronadjete osnovne informacije o Intangible cultural heritage. Takodje, tu možete naći i UNESCO-ove odgovore na najčešće postavljena pitanja vezana za ICH.

ICH - The Project (Slika 1) - Na ovoj strani nalaze se sve potrebne informacije vezane za sam projekat Digital Intangible cultural heritage.

ICH - ICH MAP Serbia (Slika 1) - Izborom ove stavke menija pristupate interaktivnoj mapi na kojoj možete da birate između 50 stavki kulturnog nasleđa na teritoriji zaječarskog okruga.

ICH - ICH MAP Bulgaria (Slika 1) - Izborom ove stavke menija pristupate interaktivnoj mapi na kojoj možete da birate između 50 stavki kulturnog nasleđa na teritoriji vidinskog okruga.

 


ABOUT THE REGIONS - Cross-border Cooperation (Slika 2) - Na ovoj strani možete saznati sve što se tiče turizma u regionima Zaječar i Vidin, kao i o mogućnostima saradnje u turizmu između ovih regiona.

ABOUT THE REGIONS - Zajecar District (Slika 2) - Opšte informacije o regionu: ekonomija, transport, turizam, statistički podaci...

ABOUT THE REGIONS - Vidin District (Slika 2) - Opšte informacije o regionu: ekonomija, transport, turizam, statistički podaci...

 


Korištenje mape - Stavke kulturnog nasleđa su podeljene u četiri grupe koje su prikazane velikim kružnim dugmadima u različitim bojama: Oral Tradiotions, SPRF, Performing Arts i Tradition Craftmanship (slika 3). Izborom određene grupe, na mapi se izdvajaju samo stavke koje pripadaju datom izboru.

   

Svaka stavka je predstavljena malim kružnim dugmetom i svako od njih daje preview onoga što predstavljaju i koju stranicu će da otvore klikom na njih (slika 3). Stranica sa opisom izabrane stavke se otvara na posebnoj kartici.

 


Pored interaktivne mape, stavkama Kulturnog nasleđa je moguće pristupiti i preko sistema za pretragu sa leve strane. Sa padajućeg menija izaberete okrug koji želite da pretražite i zatim jednu od četiri glavne grupe po kojima su podeljene stavke kulturnog nasleđa (slika 4). Nakon pritiska na dugme Filter, dobićemo spisak svih stavki iz izabrane grupacije. Sa liste možemo da izaberemo stavku koja nas interesuje i da dobijemo više informacija.


Projekat je fiinansiran od EU kroz Interreg-IPA CBC Bulgaria–Serbia Programme.

Ova internet prezentacija je napravljena je uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007
Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove internet prezentacije je Institut za prekogranična područja i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

© 2020 Digitalna nematerijalna kulturna baština. Sva prava zadržana.
Mapa AS3_HTML5 Canvas FINAL